Τουρισμός

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης ενοικιαζόμενων δωματίων & ξενοδοχείων είναι ένα από τα πλέον απαραίτητα συμβόλαια κάθε τουριστικής επιχείρησης, δεδομένου του ότι οι επισκέπτες όταν υποστούν βλάβη σωματική ή υλική, μπορούν σύμφωνα με τον νόμο να καταθέσουν αγωγή ζητώντας αποζημίωση.
Αυτό ακριβώς καλύπτει η ασφάλιση αστικής ευθύνης, την ευθύνη δηλαδή του επιχειρηματία για αποζημιώσεις που διεκδικούν οι πελάτες, για ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές), που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο χώρο της επιχείρησής, από άδικες πράξεις , αμέλεια ή παραλείψεις δικές του ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και σχετίζονται φυσικά με τους χώρους λειτουργίας και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής..

Μια ολοκληρωμένη αστική ευθύνη ξενοδοχείου προστατεύει από το κόστος απαιτήσεων που μπορεί να προκύψουν από επισκέπτες και εργαζομένους. Ένας φιλοξενούμενος που γλιστράει και πέφτει λόγο νερών ή λαδιού στην αίθουσα του εστιατορίου μπορεί να είναι μια δαπανηρή εξέλιξη για τον ξενοδόχο. Η Εργοδοτική αστική ευθύνη καλύπτει τις απαιτήσεις από τους υπαλλήλους αν τραυματιστούν εν ώρα εργασίας.

Ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων καλύπτει:

  • σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να συμβούν σε ενοίκους ή επισκέπτες του τουριστικού καταλύματος από πυρκαϊά, έκρηξη, λειτουργεία πισίνας.
  • υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία των ενοίκων και επισκεπτών του τουριστικού καταλύματος ατυχήματα.
  • η τροφική δηλητηρίαση των πελατών του τουριστικού καταλύματος, εφόσον σε αυτή λειτουργεί εστιατόριο ή μπαρ.
  • η κλοπή,απώλεια,ζημιά των αποσκευών και λοιπών αντικειμένων των πελατών του τουριστικού καταλύματος.