Συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα

Συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα:

Για ατομικά και οικογενειακά συμβόλαια:

Η Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους Ασφαλισμένους της, διευρύνει και ανανεώνει συνεχώς τις συνεργασίες της με τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία και Διαγνωστικά Κέντρα της Ελλάδας.

Με το Πλήρες Πρόγραμμα Υγείας Full

έχετε στη διάθεσή σας 3 επιλογές ετήσιου ποσού κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις, στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου Affidea (700€ ετησίως, 2.000€ ετησίως ή απεριόριστο ποσό).Με τα προγράμματα Απόλυτη Προστασία, Ολοκληρωμένη Προστασία,

έχετε τη δυνατότητα να διενεργείτε διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι 1.597€ ετησίως στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου Affidea.

Για ομαδικά προγράμματα:

Επίσης εάν έχετε ομαδικό συμβόλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής μπορείτε να πραγματοποιείτε τις διαγνωστικές σας εξετάσεις στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα της Βιοϊατρικής. Η Εθνική Ασφαλιστική θα καταβάλλει απευθείας στο διαγνωστικό κέντρο ποσοστό των καλυπτομένων δαπανών (σύμφωνα με τους όρους του Ομαδικού συμβολαίου σας) .