Σχολικό Πρόγραμμα

Σχολικό Πρόγραμμα Ασφάλισης

Τα ομαδικά σχολικά προγράμματα προσωπικού Ατυχήματος περιλαμβάνουν ασφάλιση ζωής, μόνιμης ολικής και μερικής ανικανότητας, δαπάνες από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσοκομειακές δαπάνες, ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα και παροχές ασθενείας έως ενός συγκεκριμένου ασφαλιστικού ποσού ανά μαθητή και ανάλογα το σχέδιο κάλυψης.

Η ασφάλιση αφορά μαθητές βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, ΙΕΚ κ.α και παρέχει κάλυψη κατά την διάρκεια που οι μαθητές είναι υπό την ευθύνη των αρμοδίων (νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών) τις ώρες διδασκαλίας, διαλλειμάτων, εκδρομών, περιπάτων, εκδηλώσεων, ολοήμερου σχολείου, δραστηριοτήτων εντός Ελλάδας καθώς και κατά την μετάβαση στο σχολείο (μια ώρα πριν) και κατά την επιστροφή στο σπίτι (μια ώρα μετά).

Η Εθνική Ασφαλιστική με τα προγράμματα που διαθέτει προσφέρει τη δυνατότητα στον Δήμο σας στο πλαίσιο της γενικότερης δράσης του, λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανάγκη έγκαιρης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των παιδιών σε περίπτωση ατυχήματος στο σχολείο, να δώσει ένα έρεισμα, το οποίο αφορά στην κάλυψη της ασφάλειας των παιδιών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ομαδικής ασφάλισης ατυχημάτων στο σχολείο, παρέχοντας πρωτίστως πρωτοβάθμια υγειονομική κάλυψη και φροντίδα στους μαθητές των δημόσιων σχολείων με το πρόγραμμα Ασφάλισης ατυχημάτων για το παιδί στο σχολείο.

Τα οφέλη μια τέτοιας συνεργασίας είναι πολλά καθώς το δημόσιο σύστημα υγείας δοκιμάζεται έντονα αυτή την περίοδο και κάθε οικογένεια σε περίπτωση ανάγκης από ένα ατύχημα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ιδιωτικούς παρόχους υγείας χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει ακριβά.

Πιο συγκεκριμένα η κάλυψη αφορά σε:

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των παιδιών σε περίπτωση ατυχήματος στο σχολείο, καθώς και κατά τη μετάβαση και αποχώρηση προς και από αυτό. Πιο συγκεκριμένα καλύπτει τους μαθητές κατά την ώρα μαθημάτων, διαλειμμάτων, εκδρομών και σχολικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος (και του ολοήμερου), πάντα με την επίβλεψη των αρμοδίων για αυτό οργάνων. Το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης για έξοδα ατυχήματος κυμαίνεται ανάλογα την επιλογή του προγράμματος Α,Β,Γ (450, 500, 600 ευρώ). Οι παροχές πέραν του ατυχήματος αφορούν και σε δαπάνες επείγοντος περιστατικού από ασθένεια αλλά και σε ασφάλιση ανικανότητας από ατύχημα (ολικής ή μερικής). Παροχή νοσοκομειακού επιδόματος αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, όπου θα καταβάλλεται για κάθε ημέρα ποσό 30 έως 60 ευρώ ανάλογα το πρόγραμμα και μέχρι 90 ημέρες.