Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας μέσω Συνεργασιών

Εσείς που διαθέτετε κάποιο ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα κάλυψης δαπανών νοσηλείας στην Εθνική Ασφαλιστική και επιλέγετε ένα από τα Συνεργαζόμενα ή Συμβεβλημένα Νοσοκομεία, απολαμβάνετε πλήθος υπηρεσιών υγείας.

Οι προαναφερόμενες παροχές και υπηρεσίες υγείας, δεν αποτελούν παροχές των προγραμμάτων της Εθνικής Ασφαλιστικής και προσφέρονται δωρεάν στους ασφαλισμένους της, στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνεργασιών της, με σύγχρονα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Διαγνωστικά Κέντρα.

Για να δείτε τον πίνακα με τις επιπλέον υπηρεσίες υγείας που μπορείτε να απολαμβάνετε (για ενήλικες),Πατήστε Εδώ

Για να δείτε τον πίνακα με τις επιπλέον υπηρεσίες υγείας που μπορείτε να απολαμβάνετε (για παιδιά),Πατήστε Εδώ

Για να δείτε τον πίνακα με τις επιπλέον υπηρεσίες υγείας που μπορείτε να απολαμβάνετε, για ενήλικες, (δεν ισχύουν για ομαδικά συμβόλαια προσωπικών ατυχημάτων), Πατήστε Εδώ

Για να δείτε τον πίνακα με τις επιπλέον υπηρεσίες υγείας που μπορείτε να απολαμβάνετε, για παιδιά, (δεν ισχύουν για ομαδικά συμβόλαια προσωπικών ατυχημάτων),Πατήστε Εδώ