Συμβεβλημένα - Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία

Στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία μπορείτε να προγραμματίζετε την εισαγωγή σας, σε περίπτωση που απαιτείται νοσηλεία. Η Εθνική Ασφαλιστική θα καταβάλλει, απευθείας στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία, τις καλυπτόμενες δαπάνες νοσηλείας για λογαριασμό σας σύμφωνα με τους όρους του Ατομικού Συμβολαίου σας. Συγχρόνως, επωφελείστε σημαντικών διευκολύνσεων και πλεονεκτημάτων.

Πλεονεκτήματα για τον ασφαλισμένο:

  • Απευθείας καταβολή των εξόδων νοσηλείας στο νοσηλευτήριο απαλλάσσοντάς σας από το άγχος εξεύρεσης και εκταμίευσης μετρητών.
  • Μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης ή μηδενισμός του ποσού απαλλαγής στα έξοδα νοσηλείας (όταν αυτό προβλέπεται από το συμβόλαιο).
  • Απευθείας συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα, στην πλειοψηφία των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων, που συνεπάγεται σημαντική μείωση έως εκμηδένιση της συμμετοχής σας στο κόστος.
  • Εκλογίκευση του κόστους νοσηλείας.
  • Απλούστευση των διαδικασιών νοσηλείας και κάλυψης των δαπανών από το Ταμείο σας και την Εθνική Ασφαλιστική.
  • Υψηλό επίπεδο παρεχόμενης εξυπηρέτησης και παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
  • Δεν επιβαρύνεστε με όλα τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν, διότι αυτά επιλύονται απευθείας από την Εθνική Ασφαλιστική με το Νοσοκομείο.

Ειδικότερα:

Στην Ευρωκλινική Αθηνών, την Ευρωκλινική Παίδων και στην Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβανομένης της Παιδιατρικής Κλινικής) παρέχεται 100% κάλυψη της συμμετοχής σας στο κόστος νοσηλείας, με ανώτατο ποσό το 20% του συνολικού κόστους νοσηλείας, μετά την αφαίρεση της όποιας συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ. Η κάλυψη συμπεριλαμβάνει και τις αμοιβές ιατρών τόσο σε περίπτωση επείγουσας νοσηλείας όσο και σε περίπτωση προγραμματισμένης νοσηλείας κατόπιν πρότερης ενημέρωσης της Κλινικής. Σε περίπτωση της απευθείας κάλυψης/ εξόφλησης των καλυπτόμενων εξόδων από την Εθνική Ασφαλιστική, η παραπάνω παροχή υπολογίζεται αυτόματα.

Στο νοσοκομείο Metropolitan σε περίπτωση που γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, το Metropolitan θα απορροφά έως 1.000€ από το ποσό συμμετοχής σας στα έξοδα νοσηλείας (εκτός των αμοιβών ιατρών), εφόσον προβλέπεται συμμετοχή από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Στο παραπάνω ποσό θα συμπεριλαμβάνεται και το όποιο ποσό καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβανομένου και του Παιδιατρικού Κέντρου) σε περίπτωση νοσηλείας σας και εφόσον έχει γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, ισχύει έκπτωση 10% στη συμμετοχή σας (εξαιρουμένων των φαρμάκων, των υλικών και των αμοιβών ιατρών), με ανώτατο ποσό έκπτωσης 800€. Στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, σε περίπτωση που γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, το Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου θα απορροφά 1.000€ από το ποσό συμμετοχής σας (εξαιρουμένων των αμοιβών ιατρών), εφόσον προβλέπεται συμμετοχή από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Στο παραπάνω ποσό θα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ. Επίσης, παρέχεται δωρεάν αναβάθμιση θέσης νοσηλείας, κατά μία θέση, έως και μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Στο Ιατρικό Περιστερίου και το Ιατρικό Ψυχικού σε περίπτωση νοσηλείας σας και εφόσον έχει γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, ισχύει έκπτωση 50% στη συμμετοχή σας (εξαιρουμένων των αμοιβών ιατρών) με ανώτατο ποσό έκπτωσης 800€. Επίσης, παρέχεται δωρεάν αναβάθμιση θέσης νοσηλείας, κατά μία θέση, έως και μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Οι προαναφερόμενες παροχές και υπηρεσίες υγείας Δευτεροβάθμιας περίθαλψης, δεν αποτελούν παροχές των προγραμμάτων Ατομικής Ασφάλισης. Προσφέρονται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής με Ατομική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας και δύναται να αλλάξουν οποτεδήποτε. Επιπλέον Οφέλη στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία πέραν του συμβολαίου:

Στο πλαίσιο των συνεργασιών που έχει συνάψει η Εθνική Ασφαλιστική με Νοσοκομεία και Κλινικές, έχει επιτύχει επιπλέον οφέλη για εσάς που ασφαλίζεστε με Ατομικό Συμβόλαιο Ζωής και Υγείας όταν πραγματοποιείτε τις διαγνωστικές, ακτινολογικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις, στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία , αλλά και την νοσηλεία σε περίπτωση μη κάλυψής σας από την Εθνική Ασφαλιστική. Οι παροχές ισχύουν είτε το συμβόλαιό σας έχει την παροχή της Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (διαγνωστικές/ ακτινολογικές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις) είτε όχι (δεν ισχύουν σε περίπτωση απευθείας κάλυψης των δαπανών από την Εθνική Ασφαλιστική).

Για να δείτε τον κατάλογο των Συνεργαζόμενων - Συμβεβλημένων Νοσοκομείων, για Ατομικά Συμβόλαια, Πατήστε Εδώ.

Για να δείτε τον κατάλογο των Νοσοκομείων για τους κατόχους του προγράμματος «Προνομιακή Προστασία», Πατήστε Εδώ.