Ομαδική Ασφάλιση

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ιδιωτική ασφάλιση είναι προσωπική υπόθεση. Όταν όμως πρόκειται για ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης θα πρέπει να σκεφτούμε πως οι άνθρωποι είναι το σπουδαιότερο συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε εταιρείας, αποτελούν την κινητήρια δύναμη και αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ανάπτυξης για κάθε οργανισμό.
Η Ομαδική Ασφάλιση μπορεί να αποτελέσει ένα δίκτυ ασφαλείας στη διαρκή -ελεύθερη- πτώση της συμμετοχής του κράτους στο κόστος υγείας, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Η προσφορά ενός προγράμματος στους Ανθρώπους σας είναι μια σίγουρη επένδυση στο μέλλον και το Όραμα της επιχείρησης σας γιατί:
Συγκρατεί - προσελκύει αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό
Έχει χαμηλό κόστος, που φοροαπαλλάσεται
Παρέχει ουσιαστικές καλύψεις
Συμβάλλει στη δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων
Δημιουργεί αυξημένο κύρος και εκτίμηση για τη διοίκηση
Αποτελεί θεσμό για τις σύγχρονες επιχειρήσεις σε καιρούς έντονου ανταγωνισμού ενώ ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες του εργαζόμενου:
Αναβαθμίζοντας τις παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης
Ενισχύοντας την επαγγελματική του αξιοπρέπεια
Εξασφαλίσει τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειας του σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων
Ενισχύσει έμμεσα το εισόδημά του

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσει μαζί σας αρμόδιο στέλεχος.