Συμβουλές μορφοποίησης των δημοσιεύσεών σας

2019-04-11

Η εισαγωγική παράγραφος δίνει στους αναγνώστες σας την κεντρική ιδέα και το τι θα πρέπει να περιμένουν. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σύντομα προεπισκόπηση στη λίστα δημοσιεύσεων. Η διαφορετική μορφοποίηση θα τη βοηθήσει να ξεχωρίσει από το υπόλοιπο κείμενο. Διαβάστε παρακάτω ώστε να δείτε πώς μπορείτε να μορφοποιήσετε τις δημοσιεύσεις σας.

Χρησιμοποιείστε τίτλους για να διαχωρίσετε το περιεχόμενό σας

Οι μικρότερες παράγραφοι κάνουν τα κείμενά σας πιο ευανάγνωστα. Προσπαθείτε να καλύπτετε μία ιδέα ανά παράγραφο ώστε οι επισκέπτες σας να μπορούν να περιηγηθούν εύκολα εντός της δημοσίευσης. Μπορείτε επίσης να τονίσετε τα σημαντικότερα σημεία σας. Το μόνο που μένει είναι η συγγραφή του άρθρου. Εδώ έχουμε καλύψει λίγο χώρο ώστε να μπορείτε να δείτε καθαρά τη διαρρύθμιση των δημοσιεύσεών σας. Σορρυμπιθ θε πρω δωλορε μελιορε ασυσαμ συμ ετ ιυφαρεθ ρεσυσαβο ραθιονιβυς θε παυλω λεγενδως σωνσεπθαμ ναμ ναθυμ αλιενυμ ανσιλλαε ιν συμ φιδιτ κυαερενδυμ εαμ συ φελ αν.

Σιθ ευ ιυς φυγιθ ποπυλω πορρω σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ ανσιλλαε δελισαθισιμι νες επισυρι μνεσαρσχυμ ιδ δισερετ διγνισιμ αβχορρεανθ υθ νες ευ κυο μεις μινιμ ηις ιδ ενιμ.

Χρησιμοποιείστε ενότητες εικόνων για να διαχωρίσετε το περιεχόμενό σας οπτικά.

Εκτός από τους τίτλους, οι ενότητες εικόνων βοηθούν σημαντικά στο σωστό διαχωρισμό του περιεχομένου σας. Οι κύριες ενότητες της δημοσίευσής σας μπορούν να διαχωρίζονται από εικόνες αντίστοιχες με τη θεματολογία της δημοσίευσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση blockquote για να δώσετε έμφαση στις πηγές σας.

Συμ φιδιτ κυαερενδυμ εαμ συ φελ αν εραντ σανστυς ιυδισαβιτ εσε νοφυμ μολεστιε υθ μελ ιδ κυο θεμπορ περσιπιθυρ κυο νεμωρε δεσερυισε ιδ ιδ φις αεκυε σριβενθυρ αλτερα δεθραξιθ προδεσεθ μεα.