Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου

Σε μια τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα η οποία προσελκύει ετησίως, ένα σημαντικό αριθμό επισκεπτών, η εξασφάλιση των υπηρεσιών φιλοξενίας αλλά και της τουριστικής μονάδας από μια σειρά κινδύνων αποτελεί κομβικής σημασίας αναγκαιότητα για τους επιχειρηματίες του κλάδου. Ένα συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης σας εξασφαλίζει από αποζημιώσεις που διεκδικούν οι πελάτες, για ατυχήματα, που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο χώρο της επιχείρησης, από αμέλεια ή παραλείψεις των ιδιοκτητών ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους και σχετίζονται με τους χώρους λειτουργίας και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
Η Εθνική Ασφαλιστική σας εξασφαλίζει από κάθε μικρό ή μεγάλο κίνδυνο που μπορεί να επηρεάσει την επιχείρηση σας και σας προσφέρει την άνεση και την σιγουριά να συνεχίσετε ανεπηρέαστα την επίτευξη των στόχων σας.  

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσει μαζί σας αρμόδιο στέλεχος.